Project Management

Základním a rozhodujícím faktorem procesu projektového řízení je snaha o maximální efektivitu a součinnost jednotlivých účastníků projektu tak, aby byla dosažena požadovaná kvalita ve stanoveném čase
a odsouhlaseném rozpočtu projektu při zachování maximální návratnosti vložené investice.