Management

Management společnosti a jednotlivých projektů je založen na osobní zodpovědnosti každého jednotlivého manažera na konkrétních projektech

 

Jsme do budoucna orientovaná společnost s osobní odpovědností a sebedůvěrou, která vévodí dnešním trendům.

Výkonný ředitel

Projekt development & management

Obchod a marketing

Finance