Project Development

  • vyhledávání investičních příležitostí na základě předem definovaných kritérií v rezidenčním, kancelářském a komerčním segmentu realitního trhu
  • pečlivé odborné posouzení a vyhodnocení uskutečnitelnosti projektu či záměru
  • sestavení realizačního týmu, stanovení konkrétních rolí a zodpovědností jednotlivých účastníků projektu včetně příslušného reportování
  • optimalizace investičního záměru z hlediska designu, komerční využitelnosti, nákladů a časovosti projektu
  • kvalifikovaný průzkum trhu, příprava marketingové strategie a její následná realizace
  • aktivace vlastních zdrojů financování včetně bankovního
  • prodej či pronájem jednotlivých projektů, strukturování exitu z projektu při zachování daňové optimalizace a maximálního VVP